Në 2 dhe 9 tetor 2018 mësimdhënëset Gabriela Merxhanoska dhe Nagihan Snopçe realizuan aktivitetin ditor “Shtrigat” me nxënësit e klasave të dyta si pjesë e temës mujore “Jorealja në përrallat”. Aktiviteti u realizua me nxënësit e grupit 1 dhe 2.