Më 5 tetor 2018, mësimdhënëset Marina Simovska dhe Elida Aliti realizuan aktivitetet interkulturore të planifikuara sipas temës mujore “Këndi jonë i artit”. Qëllimet e aktiviteteve ishin: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grup; përkrahja e komunikimit konstruktiv dhe bashkëpunimit ndërmjet nxënësve dhe mësimdhënësve nga dy grupet etnike; mbështetja e kreativitetit dhe inovacionin midis nxënësve.