Më 14 nëntor 2018, mësueset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska realizuan aktivitetin ditor:  “Këngë nga vendi im” nga sekcioni “Ta njohim Maqedoninë” i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturor për klasën e tretë.

Aktivitetet u realizuan me lojëra muzikore. Nxënësit vizatuan drurin me nota muzikore, titujt e këngëve dhe ngjitën tekste me këngë nga vendi i tyre. Ata përdoren letra me ngjitës për të formuar tituj të këngëve të njohura maqedone dhe vllehe.

Qëllimet e aktivitetit janë: njoftimi i nxënësve me këngë maqedonase dhe vllehe, kultivimi i dashurisë ndaj atdheut dhe respektimi dallimeve kulturore në Maqedoni si dhe nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese mes nxënësve nga grupet e ndryshme etnike.