Konferenca e dytë ndërkombëtare e dedikuar arsimimit të integruar organizohet me qëllim që të bëjë ndikim pozitiv ndaj zhvillimit të njohurive, përforcimit të kapaciteteve dhe shkathtësive të kuadrove arsimore nga arsimi fillor dhe i mesëm të cilët jan në rolin e promovuesve dhe realizuesve të modelit Nansen për arsimim të integruar në R. e Maqedonisë.

Duke e përdorur eksperincën shumëvjeçare dhe njohuritë e ekspertëve ndërkombëtar nga Irlanda Veriore, Norvegjia dhe Turqia konferenca do të luaj një rol të madh në senzibilizimin e profileve të ndyshme edukative për nevojën dhe levërditë e konceptit për arsimim të integruar si një trend, tendencë dhe nevojë globale.

Konferenca është pjesë përbërëse e nivelit bazik dhe të avancuar të trajnimeve për arsimim të integruar të organizuara dhe implementuara në suaza të Qendrës për trajnim – modeli Nansen për arsimim të integruar.

[one_third]

[button linking=”new_window” link=”https://dl.dropboxusercontent.com/u/108137087/2nd-conference/agenda-al.pdf” align=”left” size=”big” type=”wide” style=”solid” icon=”download-alt” title=”Download Agenda” text_color=”#ffffff” bg_color=”#FB4400″]Shkarkoni agjendën[/button]

[/one_third]

[one_third]

[button linking=”new_window” link=”#” align=”left” size=”big” type=”wide” style=”solid” icon=”download-alt” title=”Press release” text_color=”#ffffff” bg_color=”#FB4400″]Ftesë për mediat[/button]

[/one_third]

[one_third_last]

[button linking=”new_window” link=”https://dl.dropboxusercontent.com/u/108137087/2nd-conference/biography-al.pdf” align=”left” size=”big” type=”wide” style=”solid” icon=”download-alt” title=”Experts biographies” text_color=”#ffffff” bg_color=”#FB4400″]Biografitë e ekspertëve[/button]

[/one_third_last]