Qendra per Dialog Nansen Shkup

Adresa :
Rr. Bahar Mois no.4 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Email :
contact@ndc.mk

Tel. :
+389 (0) 2 3209 905