Më 27 maj 2019, mësimdhënëset Todorka Nane dhe Nadica Nane bashkë me nxënës të klasës së pestë realizuan aktivitetin ditor “Sallata jeshile” në kuadër të temës “Kopshti i perimeve” nga Eko sekcioni i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Gjatë këtij aktiviteti, nxënësit patën mundësi të mësojnë më shumë për sallatën jeshile, çfarë lloj bime është, çfarë përmban, si ndikon në organizëm dhe çfarë rëndësie ka për shëndetin e njeriut. Nxënësit bënë krahasime me disa lloje të perimeve dhe me to përgatitën një sallatë.

Qëllimet e këtij aktiviteti janë: njohja me rolin dhe rëndësinë e sallatës jeshile si pjesë e të ushqyerit të shëndetshëm, si parakusht për rritje dhe zhvillim të drejt, nxitja e kuriozitetit tek nxënësit për ndërgjegjësim dhe hulumtim, nxitja e bashkëpunimit midis nxënësve dhe mësuesve nga të dyja grupet, inkurajimi dhe mbështetja e një klime pozitive socio-emocionale në grup si dhe pasurimi i fjalorit aktiv të nxënësve me koncepte të reja nga të dy gjuhët.