Qendra për dialog Nansen Shkup përkrahi shkollat gjatë shënimit të javës ndërkombëtare të arsimimit të integruar 2014 me temë “Ndërtojmë ura”. Këtë vit, java u shënua me 24 evenimente të organizuara në 21 shkolla fillore dhe të mesme në R. e Maqedonisë. Java ndërkombëtare të arsimimit të integruar është eveniment vjetor gjatë së cilit shkollat e integruara e festojnë etosin e tyre të integruar. IIEW 2014 ishte tejet e suksesshme për shkak të numrit të madh të shkollave të cilat iu bashkëngjitën kremtimit.

Aktivitetet u realizuan në periudhën 28shkurt – 7mars 2014 sipas orarit në vijim:

 

Shkolla/ Klasa/Viti

Aktiviteti

Data

SHF “Fridtjof Nansen”/ Sehmshovë- Jegunovc (klasa e 5)

Aktivitet jashtëmësimor “Ndërtojmë ura”

 

28 shkurt

SHMP “Mosha Pijade” Fridtjof Nansen- Jegunovc (viti i 3 dhe 4)

Motoja e IIEW 2014 përmes grafiteve   

28 shkurt

SHF “Kiril i Metodij”- Sveti Nikole (klasa e 2, 3 dhe 4)

 

Aktivitet jashtëmësimor “Lidhja e urave të traditës”

1 mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup (klasa 1)

 

Dizajni i kartolinave me ura

3 mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup (klasa 3)

 

Aktivitet jashtëmësimor “Ura e gurit si simbol i bashkimit”

3 mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup (klasa 1)

 

Aktivitet jashtëmësimor “Mesazhet e paqes”

3 mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup (klasa 1)

 

Aktivitet jashtëmësimor “Urë ylberi”

3 mars

SHF “Rajko Zhinzifov” dhe SHF “Blazhe Koneski”- Veles (klasa 4 dhe 5)

 

Shfaqja e nxënësve “Ndërtojmë ura miqësie”

3 mars`

SHF “Kliment Ohridski”-Manastir (klasa 1)

Aktivitete sportive me mesazhe për paqe  

3 mars

SHF “Kiril i Metodij”- Prilep (klasat 6-9)

Ekspozitë arti “Ndërtojmë ura”

3 mars`

SHF “Marshal Tito”- Strumicë (klasa 4)

Aktivitet jashtëmësimor: dekorime artistike shkollore “Ura bashkimi”

4 mars

SHF “Nikola Karev”- Krushevë (klasat 1-9)

Eveniment tërë ditor me ekspozitë të ushqimeve dhe kostumeve tradicionale maqedonase, shqiptare dhe vllahe

4 mars

SHF “Kole Nedelkovski”- Shkup (klasa 6-9)

Ekspozitë e fotografive të vjetra “Ura e gurit gjatë viteve”

4 mars

SHF “Slavço Stojmenski”- Vinicë  (klasa 1-5)

Koreografi e nxënësve

5 mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë (klasa 6)

Recital “Ndërtojmë ura”

5 mars

SHF “Vanço Prke”- Dellçevë (klasa 2)

Aktivitet jashtëmësimor “Ndërtojmë ura përmes traditës”

5 mars

SHF “Braka Miladinovci”- Shkup (klasa 1- 9)

Ekspozitë e hapur “Ndërtojmë ura përmes modelit Nansen për arsimim të integruar”

5 mars

SHF “Sande Shterjoski”- Kërçovë (klasa 6 dhe 7)

Koreografi, shfaqe dhe punime dekorative “Ne jemi bota, ne ndërtojmë ura”

5 mars

SHF “Straso Pinxhur”- Karbinci (klasa 6)

Aktivitete të artit

5 mars

SHF “Ilinden”- Kriva Palankë (klasa 3)

Shfaqe e nxënësve dhe mësimdhënësve  

5 mars

SHM “Niko Nestor”- Strugë (viti i 1- 4)

Ekspozitë me punime të teknikave të ndryshme me temë “Ndërtojmë ura”

5 mars

SHF Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali- Shkup (klasa 6)

“Ura” instalim arti

6 mars

SHF “Strasho Pinxhur”- Karbinci (klasa 6-9)

Prezantimi i kartolinave me temë “Ndërtojmë ura”

6 mars

SHF “Goce Dellçev”- Konçe (klasa 1-5)

 

Eveniment tërë javor me temë “Ndërtojmë ura përmes teknikave të artit”

3-7 mars