Më 24 prill 2019, mësimdhësit Deniz Rexhepov dhe Zujca Stojanova së bashku me nxënësit e klasës së parë realizuan aktivitetin jashtmësimor sipas modelit Nansen.

Nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit patën mundësi që nga afër të njihen me procesin e krijimit të qirinjëve, përbërësit  dhe mjetet e nevojshme për të bërë qirinj si dhe të vëzhgojnë dhe të marrin pjesë në proces nga shkrirja e dyllit dhe parafinës deri te formësimi i tyre. Gjatë aktivitetit, nxënësit shprehën interes, kuriozitet dhe kreativitet dhe ishin të kënaqur me produktet përfundimtare, të cilat i bënë në mënyrë të pavarur.