Më 8 nëntor të vitit 2013, nxënësit nga shkolla fillore e integruar “Shemshovë” (Fridtjof Nansen) morën pjesë në kros garën e organizuar nga Qendra për dialog Nansen Shkup. Kros gara u realizua në oborrin shkollor dhe ishte një rast i mirë për shoqërim të përbashkët dhe aktivitet të mirë fizik. Nxënësit morën pjesë me një motivacion të latrë dhe energji pozitive.

Fituesit e kësaj gare janë:
Vendi i parë- Andrej Saveski
Vendi i dytë- Lavdrim Asipi
Vendi i tretë- Nisa Shaqiri dhe Milan Petkovski