Më 21 mars 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan dy aktivitete në kuadër të temës “Kujdesi për të tjerët është kujdes për veten”.

Në kuadër të kësaj teme u zhvilluan dy aktivitete paralele. Aktiviteti me temë ekologjia, në të cilin nxënësit dizajnuan shporta riciklimi dhe akiviteti me rastin e shënimit të diversitetit, Dita e Sindromit Down, gjatë së cilit u lexua një tekst rreth kuptimit të kësaj dite dhe nxënësit krijuan pllakat. Për këtë qëllim, nxënësit kishin veshur çorape shumëngjyrëshe të cilat janë simbol i diversitetit.

Qëllimet e aktivitetit janë: tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve ndaj dallimeve në rrethinën më të ngushtë, përkrahja e komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv mes nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike si dhe përkrahja e vetë-organizimit tek nxënësit gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta.