Të nderuar,

Ju informojmë se në bazë të kritereve për përzgjedhjen e model-shkollave për zbatimin e Konceptit për arsim interkulturor (të theksuara në thirrjen e shpallur më 11 maj 2017), për fat të keq, asnjë prej aplikacioneve të pranuara nuk i plotësojnë kriteret e mësipërme të thirrjes.

Ju falënderojmë për interesin tuaj dhe shpresojmë që së bashku do të gjejmë mënyrë tjetër për bashkëpunim.

Thirrja për inkuadrimin e model-shkollave ​​të reja do të shpallet përsëri pas disa muajve.

Me respekt,
QDN Shkup