Në 18 Mars 2011 xhiruesi televiziv J. Lesanski realizoi një prezentim para nxënësve në SHMDI, në suaza të sekcionit të artit, i cili në këtë gjysëmvjetor punon në temën Filmi dhe Arti filmik. Nxënësit përfituan shumë informata për detyrat dhe sidat e profesionit , si dhe për arsimimin e duhur I cili është parakusht për këtë pozitë pune. Nxënësit në të njejtën kohë e kishin rastin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të detajuar të informohen me një pjesë të pajisjes profesionale dhe mënyrën e funkcionimit dhe përdorimit të tyre.