1 shkurt, 2014 – Qendra për trajnim pranë QDN Shkup shpall listën e kandidatëve të selektuar – fitues të bursave të plota për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për modelin Nansen për arsimim të integruar.

[ct_button id=”button_29″ size=”small” solid=”0″ link=”/lista-e-mesimdhenesve-te-cilet-jane-fitues-te-bursave-te-plota-per-nivelin-bazik-te-trajnimeve-per-modelin-nansen-per-arsimim-te-integruar/” icon=”fa-book” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Lista e kandidatëve të selektuar me bursë të plotë
NIVELI BAZIK[/ct_button]

Shpallja e hapur për ndarjen e 20 bursave të plota u publikua më 15 janar 2014 dhe zgjati gjer më 25 janar, 2014.

QDN Shkup shpreh falënderim të madh deri tek të gjithë kandidatët të cilët shprehën interes për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve pranë Qendrës për trajnim.

Nëse keni pyetje shtesë, Ju lutemi të njëtat dërgoni në contact@tcnmie.org