6 Tetor, 2014 – Qendra për trajnim pranë QDN Shkup shpall listën e kandidatëve të zgjedhur– fitues të bursave të plota për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për modelin Nansen për arsimim të integruar.

[button linking=”default” link=”http://tcnmie.org/sq/lista-e-mesimdhenesve-fitues-te-bursave-te-plota-per-nivelin-bazik-te-trajnimeve-per-modelin-nansen-per-arsimim-te-integruar” align=”center” size=”big” type=”wide” style=”simple” icon=”list” title=”Lista e kandidatëve të selektuar me bursë të plotë”]Lista e kandidatëve të selektuar me bursë të plotë
NIVELI BAZIK[/button]

Shpallja e hapur për ndarjen e 20 bursave të plota u publikua më 18 shtator 2014 dhe zgjati gjer më 28 shtator, 2014.

QDN Shkup shpreh falënderim të madh deri tek të gjithë kandidatët të cilët shprehën interes për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve pranë Qendrës për trajnim.

Nëse keni pyetje shtesë, Ju lutemi të njëtat dërgoni në contact@tcnmie.org