6 nëntor 2014- Qendra për trajnim pranë QDN Shkup shpall listën e kandidatëve të zgjedhur– fitues të bursave të plota për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për modelin Nansen për arsimim të integruar:

 

1. Ana Smilevska, SHFK Bratstvo-Migjeni, Tetovë
2. Abdilmexhit Shaqiri, SHMPK Gjoce Stojçeski, Tetovë
3. Violeta Parevska, SHFK Goce Dellçev, Manastir
4. Husejin Memishoski, SHFK Kirili dhe Medtodi, f.Kanatlarci
5. Suzana Vejseli, SHFK Liria, Tetovë
6. Radmila Atanasova, MPS Slavco Stojmenski, Vinica
7. Xhemile Rexhepi, SHFK Panajot Ginovski, Shkup
8. Sonja Blizanovska, SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë
9. Hatixhe Memeti, SHFK Kongresi i Manastirit, f. Llopatë, Kumanovë
10. Dijana Gjorgjevska, SHFK Kirili dhe Metodi, Tetovë
11. Gonxhe Ejubi, SHFK Bratstvo-Migjeni, Tetovë
12. Svetllana Ristoska, SHMKMNikolla Shtejn, Tetovë
13. LuljetaQerimi, SHFKGoce Dellçev, Manastir
14. Moni Kuzmanovska, SHFK Kirili dhe Medtodi, f.Kanatlarci
15. Gordana Tomeska, SHFK Liria, Tetovë
16. Ljupço Trajanovski, SHFK Panajot Ginovski, Shkup
17. Gëzim Ibraimi, SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë
18. Toni Bogojevski, SHMPK Gjoce Stojçeski, Tetovë
19. Daniella Stefanovska, SHFK Kongresi i Manastirit, f. Llopatë, Kumanovë
20. Zyra Murati, SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë

 

ME RËNDËSI:

Për shkak të interesit të madh nga ana e mësimdhënësve dhe numrit të aplikacioneve të pranuara për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimit, Qendra për dialog Nansen Shkup vendosi të ndajë 20 bursa shtesë për arsimtarë dhe bashkëpunëtorë shkollor. Për ndarjen e 20 bursave plotësuese do të merren parasysh të gjitha aplikacionet të cilat e kanë respektuar afatin kohor dhe kriteret për aplikim.

Lista e kandidatëve të zgjedhur do të shpallet të hënën më 10.11.2014.

QDN Shkup i falënderohet të gjithë kandidatëve të interesuar të cilët aplikuan për trajnimet e ofruara nga Qendra për trajnim për arsimim të integruar pranë QDN Shkup.