Më 1 nëntor, 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Nxënësit morën pjesë në lojërat argëtuese të planifikuara si pjesë e aktivitetit të përditshëm nga tema javore “Lojërat me emra”.