Më 23 shkurt dhe 2 mars 2018, mësueset Lençe Angjelkoska dhe Afrime Durmishi realizuan aktivitetet e integruara jashtëmësimore me nxënësit në kuadër të Eko-seksionit. Qëllimet kryesore të aktivitetit ishin: njohja e ndërsjellë e nxënësve dhe mësimi i emrave të miqve të rinj; inkurajimi i respektit, ndihmës dhe bashkëpunimin në punë; zhvillimi i ndjenjës së gëzimit dhe kënaqësisë në mësim përmes lojës, si dhe duke inkurajimi i nxënësve të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin duke krijuar dhurata për festën e nënës (byzylykë dhe qafore).