Punëtoria e dytë nga Moduli B me temë „Qasjet edukativo – arsimore interkulturore” u realizua me sukses nga ana e Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva për dy grupe të mësimdhënësve. Punëtoritë u karakterizuan me diskutim dhe bashkëpunim të pasur, të frytshëm dhe konstruktiv.