Më 16 dhe 17.02.2022 u realizua punëtoria e dytë nga Moduli B për dy grupe mësimdhënësish me temë  „Qasjet arsimore interkulturore”. Trajnimi u zhvillua nga Prof. Dr. Suzana Miovska-Spaseva dhe kaloi në një atmosferë konstruktive dhe interaktive.