Gjatë muajit maj Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup realizoi me sukses punëtorinë e parë nga Moduli A për pesë grupe të ndryshme mësimdhënësish. Tema e kësaj punëtorie ishte „Sfidat e arsimit interkulturor”. Mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional nga i gjithë vendi janë të përfshirë në këtë trajnim për arsim interkulturor.