Më datë 12.07.2022 është nënshkruar Memorandumi i ri për bashkëpunim, i cili do të mbështesë përpjekjet e QDN Shkup dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë së Veriut në realizimin e iniciativave të ndryshme ndërkulturore në arsimin fillor dhe të mesëm. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, J. Shaqiri dhe drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, V. Zekolli theksuan rëndësinë e veprimit dhe mbështetjes së përbashkët në pasurimin e dimensionit ndërkulturor në kontekstin tonë edukativo- arsimor.