Më 5 shkurt, 2018, profesorët Irena Stevanoska dhe Nehat Rexhepi realizuan aktivitetin interkulturor gjatë të cilin nxënësit me anë të aktiviteteve të ndryshme mësuan më tepër për të drejtat njerëzore. Gjatë aktivitetit, nxënësit morën pjesë në aktivitete për të mësuar për të drejtat e gruas, tregonin historinë e prejardhjes së emrave të tyre, dhe bënin aktivitete zbavitëse siç ishte zbulimi i shokëve/shoqeve në bazë të nënshkrimit.