27 dhjetor 2017- “Greqia” ishte tema ditore e aktivitetit interkulturor të planifikuar dhe zbatuar nga mësimdhënëset Maja Miteva-Petroska dhe Zaharica Rujanoska si pjesë e aktiviteteve të projektit Nansen. Nxënësit patën mundësi të mësojnë fakte interesante rreth Greqisë përmes aktiviteteve të ndryshme argëtuese dhe kreative.