Më 15 shkurt 2018 mësimdhënëset Valentina Petrushevska-Blagoevska dhe Ylbere Arifi zbatuan aktivitetin e integruar jashtëmësimor gjatë të cilit nxënësit patën mundësinë të shoqërohen dhe të mësojnë më shumë rreth festave dhe traditave të ndryshme që festohen në Maqedoni.

“Ne përgatitëm një prezantim për nxënësit ku ata mund të shikonin imazhe nga festat e ndryshme si Viti i Ri, Pashkët, Bajrami etj. Në fund të aktivitetit, nxënësit kishin për detyrë të vizatojnë një festë që ata festojnë në shtëpinë ose bashkësinë e tyre. Nxënësit argëtoheshin gjatë shkëmbimit të informatave për festat e tyre të preferuara”. tandemi i mësimdhënësev