Në 12 shtator dhe 19 tetor 2017, mësimdhënëset Todorka Krajçeska dhe Seide Neziri e realizuan aktivitetin ditor interkulturor “Miqtë e mi të rinj- rregullat në klasë”. Aktivitetet interkulturore u zbatuan me nxënësit e grupit të parë dhe të dytë.