Gjatë tërë muajin dhjetor prindërit e nxënësve të SHFID ishin të kyqyr në mënyrë aktive në përpunimin e zbukurimeve, dekorimeve për rastin e vitit të ri të cilët mundësuan zbukurimin dhe pasurimin e hapsirave shkollore.