Më datën 24.06.2021, përfundoi ndarja e çertifikatave për katër grupet për Modulin B. Pjesëmarrësit u larguan me çertifikatë për përfundimin  e Modulit B, me njohuri dhe kompetenca të zgjeruara, si dhe me entuziazëm për trajnimet dhe punëtoritë e rradhës.