Më 2 qershor 2022 në mënyrë solemne u ndanë certifikatat për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional të cilët me sukses e përfunduan ciklin e trajnimeve nga Moduli C. Iu dëshirojmë suksese në të ardhmen dhe shpresojmë që bashkëpunimi ynë të vazhdoj edhe më tej.