Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë.