Më 2 mars 2018 mësimdhënësit Spasiçe Nikoloska dhe Isnisha Salioski realizuan aktivitetin jashtëmësimor si pjesë e pjesës e programit “Konstruktorët e vegjël”. Gjatë aktivitetit, nxënësit punuan modele të ndryshme të urave nga materialet e ricikluara.