Më 28 nëntor dhe 5 dhjetor 2017, mësuesit Drita Jakupi dhe Lidija Bilbiloska realizuan aktivitetin “Përrallat e Sharl Peros”. Qëllimet dhe detyrat e aktivitetit ishin:
– Nxënësit të respektojnë njëri-tjetrin, të ndihmojnë dhe të bashkëpunojnë;
– Të zhvillojë një ndjenjë gëzimi dhe kënaqësie në realizimin e lojërave jashtëmësimore;
– Nxitja e nxënësve të përdorin burime të ndryshme për marrjen e informacionit / internetin;
– Inkurajimi i studentëve për bashkëpunim të ndërsjellë gjatë zgjidhjes së enigmave për Kësulëkuqen, Maçokun me çizme, Hirushen.