Në 30 nëntor dhe 7 dhjetor 2017, mësueset Todorka Krajçeska dhe Sehide Neziri e realizuan aktivitetin ditor “Përrallat e Sharl Pero” nga tema mujore: në botën e përallave.