Në periudhën prej 27 shkurtit deri më 9 mars 2018, mësimdhënësit nga pesë grupet (Grupi 19, 20, 21, 22 dhe 23) pjesmarës në nivelin bazik të trajnimit në Qendrën e Trajnimit të QDN Shkup, morën pjesë në ligjëratën e organizuar si pjesë e punëtorisë së gjashtë të programit për trajnim me temë “Arsimi pozitiv”. Ligjerata u realizua nga prof. dr. Ognen Spasovski nga Instituti i Psikologjisë, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi ” Shkup.