Në 10 qershor, 2013, QDN Shkup organizoi ekskurzion për nxënësit dhe arsimtarët nga shkolla e parë e integruar Shemshovë (Fridtjof Nansen) në Preljubishtë, komuna e Jegunovcit. Nxënësit gjatë eshëtitijes i vizituan pjesët dhe monumentet më karakteristike të Strugës dhe Ohrit dhe e shënuan mbarimim e sukseshëm të vitit shkollor.