Punëtoria e dytë nga Moduli B me temë „Qasjet edukativo – arsimore interkulturore” u realizua me sukses nga ana e Prof. Dr. Suzana Miovska – Spaseva për dy grupe
Me temën „Kultivimi i një klime të sigurt në shkollë”, u mbajt trajnimi i parë nga Moduli B për dy grupe mësuesish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska, prezantoi dhe
Punëtoria e katërt e Modulit A u përfundua me sukses për pesë grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional. Tema e punëtorisë së katërt nga Moduli A - Komunikimi si
Më datë 12.07.2022 është nënshkruar Memorandumi i ri për bashkëpunim, i cili do të mbështesë përpjekjet e QDN Shkup dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së R. së Maqedonisë
„Tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve në mjediset shkollore" është tema e tretë e përfshirë në programin e trajnimit nga Moduli A. 60 mësues dhe bashkëpunëtorë profesionistë nga pothuajse të
Bashkëpunimi i frytshëm shumëvjeçar në mes të Zyrës së Komisarit të Lartë të OSBE-së për Pakica Kombëtare dhe Qendrës për Dialog Nansen Shkup rezulton në promovimin e sotëm të
Më 2 qershor 2022 në mënyrë solemne u ndanë certifikatat për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional të cilët me sukses e përfunduan ciklin e trajnimeve nga Moduli C. Iu dëshirojmë
Gjatë muajit maj Qendra për Trajnim pranë QDN Shkup realizoi me sukses punëtorinë e parë nga Moduli A për pesë grupe të ndryshme mësimdhënësish. Tema e kësaj punëtorie ishte
Ekipi i QDN Shkup mori pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, me rastin e 75 vjetorit të Institutit të Pedagogjisë, kushtuar sfidave dhe perspektivave edukativo-arsimore. Punimi: Transformimi interkulturor i procesit
Doracaku i ri i QDN Shkup është i krijuar për të mbështetur mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesional, prindërit, por edhe individët e interesuar për zhvillimin e një atmosfere ndërkulturore, inkluzive dhe