Nën organizimin e Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, në Kuvendin e RMV-së, u mbajt seanca kushtuar temës: Gjuha e urrejtjes si valutë për nacionalizëm: përgjigje institucionale në RMV. Në
„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr.
Në gjysëm vjetorin e dytë vazhdon realizimi i aktiviteteve interkulturore në shumëshkolla fillore dhe të mesme, me një numër të madh nxënësish dhe mësuesish të përfshirë, të cilët me
Sfidat e arsimit interkulturor ishte tema e punëtorisë së parë të trajnimeve nga Moduli A. Në punëtori morën pjesë studentë të Fakultetit Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Institutit të Psikologjisë
Raporti vjetor në mënyrë interaktive ofron një pasqyrë të shtyllave kryesore të veprimtarisë së QDN Shkup, të pasuruara me bashkëpunimin konstruktiv dhe të suksesshëm me një numër të madh
Më 16 dhe 17.02.2022 u realizua punëtoria e dytë nga Moduli B për dy grupe mësimdhënësish me temë „Qasjet arsimore interkulturore”. Trajnimi u zhvillua nga Prof. Dr. Suzana Miovska-Spaseva
Më 14 dhe 15.02.2022 u mbajt punëtoria e parë cikli i ri i trajnimeve nga Moduli B për dy grupe mësimdhënësish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska realizoi ligjëratë me
Profesori Steinar Bryn ishte ligjërues në trajnimin e fundit të Modulit A për arsim interkulturor. Me sukses përfundoi edhe një cikël trajnimesh nga Moduli A për dy grupe mësuesish.
Me sukses u realizuan katër punëtoritë e para nga Moduli A me dy grupe të mësimdhënësve. Temat të cilat u trajtuan ishin: Sfidat e edukimit interkulturor; Qasjet edukativo-arsimore interkulturore;
Sot për vizitë në Qendrën për dialog Nansen Shkup ishte Komisioneri i Lartë i OSBE-së për Pakicat Kombëtare, z. Kairat Abdrakhmanov. Gjatë takimit biseduam rreth punës së organizatës tonë