Studentët nga Fakulteti Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit Filozofik në Shkup dhe Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik përfunduan me sukses ciklin e trajnimeve nga Moduli
Punëtoria e katërt për dy grupe mësuesish me temë „Qasja e paanshme në arsim” u realizua nga Dr. Lin Xhonston. Ky trajnim është rezultat i bashkëpunimit të gjatë ndërmjet
Drejtori ekzekutiv i QDN Shkup, Veton Zekolli, realizoi disa takime pune konstruktive dhe të frytshme me institucionet dhe organizatat partnere në Norvegji. U realizua një ligjeratë për studentët nga
Punëtoria e tretë e trajnimeve nga Moduli C u realizua me sukses nga Prof. Dr. Ognen Spasovski. Fokusi ishte në temën komplekse, arsimi inkluziv.
Nën organizimin e Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, në Kuvendin e RMV-së, u mbajt seanca kushtuar temës: Gjuha e urrejtjes si valutë për nacionalizëm: përgjigje institucionale në RMV. Në
„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr.
Në gjysëm vjetorin e dytë vazhdon realizimi i aktiviteteve interkulturore në shumëshkolla fillore dhe të mesme, me një numër të madh nxënësish dhe mësuesish të përfshirë, të cilët me
Sfidat e arsimit interkulturor ishte tema e punëtorisë së parë të trajnimeve nga Moduli A. Në punëtori morën pjesë studentë të Fakultetit Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Institutit të Psikologjisë
Raporti vjetor në mënyrë interaktive ofron një pasqyrë të shtyllave kryesore të veprimtarisë së QDN Shkup, të pasuruara me bashkëpunimin konstruktiv dhe të suksesshëm me një numër të madh
Më 16 dhe 17.02.2022 u realizua punëtoria e dytë nga Moduli B për dy grupe mësimdhënësish me temë „Qasjet arsimore interkulturore”. Trajnimi u zhvillua nga Prof. Dr. Suzana Miovska-Spaseva