1. Deniza Ivanovska, SHFK Kirili dhe Metodi, Manastir 2. Petar Vitanov, SHFK Marshal Tito, f. Murtinë 3. Jovan Axhiovski, SHF Bashkim-Vëllazërim, f. Konjare e Mesme 4. Burim Rexhepi,
6 nëntor 2014- Qendra për trajnim pranë QDN Shkup shpall listën e kandidatëve të zgjedhur– fitues të bursave të plota për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për modelin
Më 31 tetor 2014, drejtori  ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski së bashku me projekt menaxherin z. Veton Zekolli dhe menaxherеn e Qendrës për trajnim znj. Biljana Krsteska-
Më 30 tetor 2014 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski u takua me përfaqësuesit e Shoqatës Pikolo Fiore nga Italia. Përfaqësuesit kanë kontaktuar zyrën е QDN Shkup,
Më 29 tetor 2014, QDN Shkup nënshkroi marrëveshje partneriteti me komunën e Krushevës për përfshirjen e modelit Nansen për arsimim të integruar në shkollat fillore të komunës, në f.
Më 22 tetor, 2014 , përfaqësuesit e NDC, nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim Anica Onisomska dhe Osman Emin, mbajtën prezantim të modelit Nansen për arsimim integrues dhe
Me 17 tetor, 2014 QDN Shkup organizoi ekskursion për nxënësit e vitit të 4 te inkuadruar në projektin e Nansen model për arsimim te integruar në shkollën e mesme
Më 27 tetor 2014, Qendra për dialog Nansen Shkup shënoi fillimin e projektit “Modeli Nansen për arsimim të integruar” në SHFK “Bratstvo- Migjeni” dhe në SHMKP “Mosha Pijade” në
20 tetor 2014- Qendra për Dialog Nansen Shkup, përmes “Programit për përkrahje të kapaciteteve të Ministrisë së arsimit dhe shkencës së R.M.” i financuar nga ana e MPJ të
6 Tetor, 2014 – Qendra për trajnim pranë QDN Shkup shpall listën e kandidatëve të zgjedhur– fitues të bursave të plota për pjesëmarrje në nivelin bazik të trajnimeve për