Më 17 dhe 23 qershor 2014, pjesëmarrësit nga grupi i 3 dhe 4 në suaza të Qendrës për trajnim pranë QDN Shkup morën pjesë në ligjëratat me ekspertë lokal
Më 18 qershor, 2014 në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar u realizua trajnimi i parë nga programi për drejtorë. Tema e trajnimit të
Më 5 qershor 2014, nxënësit dhe arsimtarët e inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar pranë SHF “Rajko Zhinzifov/ Ismail Qemali” në bashkëpunim me ekipin për edukim,
Më 11 qershor, 2014, delegacioni i udhëhequr nga Komisarja e lartë për pakica kombëtare pranë OSBE-së- Astrid Tors, këshilltarja e lartë e KLPK- Stefani Marsal dhe këshilltarja personale e
Nansen Qendra për trajnim për arsimim të integruar krijoi programin për  drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme multietnike i strukturuar me qëllim që ti njoftojë drejtorët e shkollave
Më 3 qershor 2014 nxënësit dhe kuadri arsimor i kyçur në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar në suaza të SHF “Slavço Stojmenski” në komunën e Vinicës realizuan
Më 28 maj 2014, nxënësit nga shkolla e parë e integruar fillore “Fridtjof Nansen”/ “Shemshovë” së bashku me arsimtaret dhe ekipin e QDN Shkup realizuan shfaqen përfundimtare me titull
Më 22 maj 2014, QDN Shkup organizoi prezantim për prindërit e nxënësve të klasës së dytë nga paralelet në gjuhën maqedonase dhe shqipe në suaza të SHFQ “Goce Dellçev”
Nansen Qendra për trajnim për arsimim të integruar krijoi programin për  drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme multietnike i strukturuar me qëllim që ti njoftojë drejtorët e shkollave
Më 27 maj 2014 në hapësirat e SHMP “Mosha Pijade” në Prelubishtë, komuna e Jegunovcit u organizua ditë e hapur për të gjithë nxënësit të cilët janë të interesuar