Më 10 dhjetor 2014, përfaqësuesit e bordit drejtues të QDN Shkup, Bente Knagenhjelm dhe Ingrid Vik vizituan shkollën fillore “Strasho Pinxhur”  në komunën e Karbincit dhe shkollën fillore  “Slavço Stojmenski” në komunën e Vinicës. Gjatë vizitës përfaqësuesit u takuan e me drejtorët e shkollave si dhe morën pjesë në aktivitetet e integruara jashtëmësimotre, të cilat janë të organizuara sipas modelit Nansen për arsimim të integruar.