Trajnimin nga Moduli A e përfunduan me sukses 60 mësimdhënës të arsimit fillor dhe të mesëm, si dhe bashkëpunëtorë profesional. Trajnimi përmes 6 temave të realizuara theksoi perspektivat e arsimit interkulturor.