Më 8 shkurt 2018, mësueset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin interkulturor në temën “Ngjyrat e shallit tim”. Qëllimet e aktivitetit ishin: inkurajimi për krijim artistik me materiale dhe gjëra të ndryshme si dhe zhvillimi i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe respektimi i nxënësve nga grupi.