Trajnimi nga Moduli A, i cili ishte rezultat i bashkëpunimit të QDN Shkup me Misionin e OSBE -së në Kosovë, ka përfunduar me sukses. Pjesëmarrësit, mësimdhënës nga Kosova, përfunduan trajnimin me kompetenca dhe aftësi të reja interkulturore që do të jenë mbështetje për procesin arsimor