Gjatë javës së kaluar QDN Shkup, pranoi katër grupet e tjera të pjesëmarrësve për Trajnim për Arsim Interkulturor, kështu përmbylli edhe punëtorinë e parë me temë: “Sfidat e arsimit interkulturor”.

Me shumë kënaqësi presim trajnimin e rradhës dhe shpresojmë për bashkëpunim të suksesshëm edhe më tej.