26 shkurt, 2018- Gjatë muajit shkurt 2018 në Nansen Qendrën e trajnimit për arsimim interkulturor procesin e trajnimit e filluan Grupet 24, 25, 26, 27 dhe 28 në suaza të nivelit bazik për arsimim interkulturor. Grupet e reja përbëhen nga mësimdhënsë që vijnë nga shkollat e mëposhtme:

– Sh.F.K “Krste Petkov Misirkov”, Radovish

– Sh.M.K.T “Gostivar”, Gostivar

– Sh.M.K. “Gostivar”, Gostivar

– Sh.F.K. “Edinstvo – Bashkimi – Birlik”, Gostivar

– Sh.M.K. “SOU Car Samoil”, Resnjë

– Sh.F.K “Vrapçishtë”, Vrapçishtë

Në grupet e reja janë inkuadruar gjithashtu mësimdhënës nga disa shkolla fillore nga Kosova:

– Sh.F. “Dositej Obradoviq” /“Fazli Grajçevci”, Carravodicë

– Sh.F. “Desanka Maksimoviq”/”Fan.S.Noli”, Kamenicë

– Sh.F. “Vesel Muja”/”Sveti Sava”, Ponesh

– Sh.F. “Sveti Sava”/”Minatori”, Jasenoviq

QDN Shkup ju uroi mirëseardhje grupeve të reja të mësimdhënësve në niveli bazik për modelin Nansen për arsimim interkulturor.

Për të mësuar më shumë rreth programit, Ju lutemi klikoni në vegëzën në vazhdim: http://tcnmie.org/sq/trajnimet/kuadri-arsimor-dhe-ekipet-eksperte/niveli-bazik-i-trajnimeve/