Ekipi i QDN Shkup mori pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, me rastin e 75 vjetorit të Institutit të Pedagogjisë, kushtuar sfidave dhe perspektivave edukativo-arsimore. Punimi: Transformimi interkulturor i procesit edukativo-arsimor i prezantuar në konferencë pasqyron misionin, vizionin dhe përvojën shumëvjeçare të QDN Shkup në fushën e arsimit interkulturor.