(20.10.2010) Të gjithë nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë të SHFID në mënyrë aktive marin pjesë në konkursin e artit figurativ në temë: Njerëzit e ndërtojnë paqen, e organizuar nga QDN Sërbi, që ka këto qëllime:

– njfotimi i nxënësve me idenë për Ditën ndërkombëtare të paqes,

– mundësi për nxënësit që të marin pjesë në aktivitete paqësore regjionale, si kontribut ndaj pajtimit dhe mirëmbajtjes së paqes në regjionin e Ballkanit Perëndimor.