Modeli Nansen për arsim interkulturor, së bashku me tandemet e mësimdhënësve të përkushtuar dhe me grupet e nxënësve të cilët janë gjithmonë të gatshëm për bashkëpunim, është një thesar i pasur i praktikave origjinale, të suksessshme dhe i përvojave pozitive.

Besojmë se disa nga publikimet e deritanishme do të jenë një burim i dobishëm dhe nxitje shtesë për hartimin e qasjeve dhe strategjive të reja interkulturore.

Në vegëzat në vijim mund ti gjeni në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke dy Praktikumet për mësimdhënësit e arsimit fillor dhe i mesëm:

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_MK.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_MK.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_AL.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_AL.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_1_TR.pdf
https://ndc.mk/wp-content/uploads/praktikum/Praktikum_2_TR.pdf