Si pjesë e Eko-seksionit, më 18 prill 2018, mësimdhënëset Valentina Bosilkovska dhe Lindita Jufufi organizuan aktivitetin pranveror me nxënësit. Qëllimet e aktivitetit ishin:

  • nxitja e bashkëpunimit të suksesshëm reciprok;
  • kultivimi i klimës pozitive socio-emocionale në grup;
  • inkurajimi i nxënësve për komunikim joverbal në një mjedis dygjuhësor;
  • Përmirësimi i vetëbesimit të nxënësve;
  • promovimi i orgjinalitetit të fëmijëve, krijimtarisë;
  • zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave të grupit, etj;