Më 20 Shtator 2011, u realizua prezantimi i projektit “Nansen modelit për arsimim të integruar” para prindërve të nxënësve nga dy paralelet e klasës së parë pranë SHFK “Marshall Tito”, Strumicë, në të cilën proçesi i rregullt.