Profesori Steinar Bryn ishte ligjërues në trajnimin e fundit të Modulit A për arsim interkulturor. Me sukses përfundoi edhe një cikël trajnimesh nga Moduli A për dy grupe mësuesish.